Potápěč - váš dýchací přístroj ve světě literatury  
Literární rozcestník Potápěč
Katalog   Přidat odkaz   Přidat článek   Administrace   Mapa stránek  
 
Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky -->
Úvodní strana
Zobrazit: Všechny | Odkazy | Články
Jazykověda RSS
Třídit podle: Popularity | Jména | Hlasů administrátorů | Data | Google PR | Yandex CY
1.
(0/2292) PR: 5 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
Stránky vysvětlující etymologii mnoha anglických výrazů.
http://www.wordorigins.org/ Neplatný odkaz?
2.
(0/1998) PR: 5 CY: 20 | Hodnocení | Komentáře
Velice užitečná stránka. Jednoduchý vyhledávač.
http://www.pravidla.cz Neplatný odkaz?
3.
(0/1613) PR: 4 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
Zápisník Dalibora Behúna.
http://www.proofreading.cz/o-cestine/zapisnik-sileneho-korektora/ Neplatný odkaz?
4.
(0/1537) PR: 4 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
On-line žurnál moderní filologie. Česky a anglicky.
http://philologica.net/ Neplatný odkaz?
5.
(0/1361) PR: 6 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
Stránky věnované starým písmům.
http://www.ancientscripts.com/ Neplatný odkaz?
6.
(0/1304) PR: 3 CY: 10 | Hodnocení | Komentáře
Krátké pojednání o tatarštině na serveru Tatar.cz, kde se lze seznámit s kulturou tohoto národa obecně.
http://www.tatar.cz/cexca/jazyk.php Neplatný odkaz?
7.
(0/1303) PR: 5 CY: 60 | Hodnocení | Komentáře
Uměle vytvořený jazyk (2000) kanadského Slováka Marka Hučka. Nová zjednodušená všeslovanština. Konkurence esperantu.
http://www.slovio.com/ Neplatný odkaz?
8.
(0/1277) PR: 5 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
Webové hnízdo historických slovníků. Malý staročeský slovník, pracovní heslář k lexikální kartotéce Staročeského slovníku a Elektronický slovník staré češtiny.
http://vokabular.ujc.cas.cz/ Neplatný odkaz?
9.
(0/1267) PR: 5 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
Pravděpodobně nejdéle vycházející (od roku 1916) český jazykovědný časopis.
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=naserec Neplatný odkaz?
10.
(0/1248) PR: 5 | Hodnocení | Komentáře
Jazykovědný časopis založený v roce 1935 členy Pražského kroužku.
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=slovo Neplatný odkaz?
11.
(0/1241) PR: 6 CY: 50 | Hodnocení | Komentáře
Centrum pro studium slovanských a východoevropských jazyků. Anglicky. Ke stažení též gramatiky jazyků v PDF.
http://www.seelrc.org/ Neplatný odkaz?
12.
(0/1208) PR: 3 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
Čeština po všech stránkách. Velmi užitečné stránky, obsahují také hledání hesel v Jungmannově slovníku a ve slovníku rýmů nebo také hledání slov v pravidlech podle výslovnosti!
http://www.cestina.net Neplatný odkaz?
13.
(0/1203) PR: 2 CY: 60 | Hodnocení | Komentáře
Projekt Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU. Útvary českého národního jazyka, grafický systém češtiny (historie a současnost), tvarosloví, syntax, lexikologie, tvoření slov, úvod do studia literatury, literatura pro mládež a vybrané kapitoly ze světové literatury pro děti a mládež.
http://www.osu.cz/fpd/kcd/dokumenty/cestinapositi/ Neplatný odkaz?
14.
(0/1142) PR: 5 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
Časopis vydávaný Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky, který propaguje činnost Pražské školy. Od roku 2013 vydává časopis Filozofická fakulta UK v Praze.
http://lingprag.ff.cuni.cz/ Neplatný odkaz?
15.
(0/938) PR: 4 CY: 0 | Hodnocení | Komentáře
Slovník českých bohemistů. Bohužel jednotlivá hesla jsou dostupná pouze jako textové soubory ve Wordu.
http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm Neplatný odkaz?
Počet odkazů v kategorii: 52
Nové odkazy
Norská jazyková rada, poradní orgán vlády.
Portál o českém jazyce. Projekt nakladatelství Lingea. Slovník současné češtiny, slovník synonym a antonym, gramatika, pravidla pravopisu.
Odborný orgán založený roku 1996 Polskou akademií věd jako oficiální kodifikátor polského jazyka.
Ruský filologický portál.
Frekvenční slovník prózy Jana Čepa.
První kompletní faksimilní vydání nejtajemnější knihy světa, Voynichova rukopisu, jenž mnozí odborníci považují za „Svatý grál historické kryptografie“ (a který inspiroval i Dana Browna k jeho bestselleru Ztracený symbol), doplněné obsáhlou úvodní studií renomované badatelky a záhadoložky Jitky Lenkové.
Italský sémiolog, představitel "filozofie jazyka", profesor na univerzitě v Bari.
Stránky představující jazyky původních obyvatel Ameriky.
Lingvistický atlas světa, projekt Institutu Maxe Plancka.
Anglický lingvista, spisovatel, editor (* 1941), autor slovníků, znalec Shakespearova jazyka, průkopník internetové lingvistiky.

Statistiky
Odkazů v kategorii: 52
Článků v kategorii: 0

POTÁPĚČ TEXTYSCRIPTORIUMALUZE[PAK] - BLOG PAVLA KOTRLYFOTOGRAFIERECENZEKOTRLA.COM
© design & provoz: Pavel Kotrla (1998-2013); Powered by CNCat 4.x (2002-2013); počet přístupů od 14. 02. 2002: 

Časopis Texty  [pak] - poznámkový blok Pavla Kotrly  Host  Portál české literatury  Festival spisovatelů Praha  Aluze - revue pro literaturu, filozofii a jiné

Dobrá adresa  Wagon  Revue Pandora  Host