Jan Dadák: Boží mlat (2023)

ISBN 978-80-908127-6-5

Jan Dadák: Boží mlat (Bystřička: Klenov 2023)

Čekání na déšť —

Ostře prolamovanou mezerou v mraku
Se stopami dláta ještě na hranách
Prochází zlato žilnění

Srpek poštolky pod ním
Ve vidění vichrného —
Ta jen nepohnutá čelně
Odolává proudění v jeho branách
Než spadne z výšky jako přesný kámen

Než spadne ze stolu
A k nepotřebě kamsi odlétá popsaný list papíru

Od přírody nedůvěřivý k přírodě
Chtěl bys zase ve vzrostlé trávě
Uvidět zavlnit se
Skořicový hřbet srnce

Už lije…

 

Z noci se ozval slavík —

Vzdálený davu a milovník samoty
Jako kdyby sladce
Dávil svou okysličenou v hrdle ohřátou krev
Právě zde někde

S leskem půlměsíce
Nad k vyříznutí zaslíbeným vlastním
Jazykem
V písni tak lehké pevné pestré jako
Antínómos rčení lopota

S vagony tklivě sténajícími a posouvanými
Přiléhajícím nákladním nádražím

 

Zlaté slunce Moravy —

Kdesi
Na počátku byl výkřik vše tvarujícího slova
Velkého třesku
Který otvíral branku mnohému
Dalšímu —

Monstrance Zlaté slunce Moravy
Andrease Vogelhundta
Z 18. století

To je skutečný futuristický šperk…!

Řekne jako v osvícení blesku vnímavá Sylvia
Na adresu liturgického předmětu
Sloužícímu také k teleportaci
Čápů bílých do Afriky a zpět —

Jan Balabán uviděl monstranci v kosočtverci
Na stěně kabiny panelákového výtahu

 

Možná —

Právě se šíralo
Když otvírala proudu vzduchu okno
A dovnitř vlétla noční můra
(Nebo to byl denní motýl rodu Morpho?)
V modrých záblescích…

Ale ona tam dál jen tak stála
A nevnímala ho
Do dálky sebe zahleděná
Sama ve svých myšlenkách
Napřímená a připravená

Krokem přes práh
Nevšedního
Jistá

 

Jan Dadák
Jan Dadák

Jan Dadák (* 1965)
Vydal básnické sbírky Vyprázdněný kruh (Host, 1997), Hledám kterousi věc (Vetus via, 2012), Revolver růže a tam písně kost (bibliofilie, 2016) a soubor krátkých próz Sešit potulného dělníka (bibliofilie, 2015). Žije v Olomouci.

 

Jan Dadák // Boží mlat

Vydalo nakladatelství Pavel Kotrla – klenov, Bystřička,
roku 2023 jako svou 17. publikaci
Redakce Jakub Chrobák a Pavel Kotrla
Autor ilustrace Josef Mikeš
Sazba písmy Permian Sans a grafická úprava Pavel Kotrla
Vydání první, náklad 200 kusů
Tisk PROTISK s. r. o., České Budějovice
84 stran

Obálka knihy je vytištěna na papíru Favini Twill Grey, vnitřní blok na papíru Holmen Book.

Ohlasy