Pavel Kotrla – Libor Sošťák: Synonymum krajina (2024)

ISBN 978-80-908127-9-6

Cena tištěné knihy včetně vlepené originální kresby je 300 Kč + 70 Kč poštovné.
Kniha není v běžné distribuční síti, lze si ji však OBJEDNAT.

 

Ilustrace Libor Sošťák

Pavel Kotrla - Libor Sošťák: Synonymum krajina
Pavel Kotrla – Libor Sošťák: Synonymum krajina (2024)

Vydalo nakladatelství Pavel Kotrla — Klenov, Bystřička, roku 2024 jako svou 20. publikaci
Sazba písmy BC Figural Oldřicha Menharta
(digitalizace Briefcase Type Foundry) a grafická úprava Pavel Kotrla
Vytištěno na papírech Flora Noce a Munken Print Cream
Tisk Tiskárna Protisk s. r. o., České Budějovice
20 stran
Ruční vazba

Vydáno v nákladu 150 číslovaných kusů a pěti kusů pro potřeby úřední
Vydání první

Každý výtisk obsahuje originální kaligrafickou kresbu Libora Sošťáka nakreslenou štětcem z březové kůry duběnkovým inkoustem vyrobeným Pavlem Kotrlou

Libor Sošťák se narodil ve Vsetíně, po studiu na SUPŠ v Brně (1974–78) pokračoval na Fakultě architektury VUT Brno a studia zakončil na Škole architektury pražské AVU (1982–86). Mimo profesi architekta je středem jeho zájmu malba, kresba a tvorba objektů. Má za sebou desítky samostatných a kolektivních výstav doma i v zahraničí.

„8. 12. 2020 jsem zahájil časově a tematicky neohraničený projekt 1 KRESBA/DEN, který jsem každý den prezentoval na svém facebookovém profilu. Začal jsem kreslit barevnými fixy, pak jsem přešel na tuš, pastelky, tužku… střídal jsem různé techniky kresby, muchlal a trhal papír, maloval na něj štětcem tuší a duběnkovými inkousty, skládal a lepil nové kompozice. Zkoušel jsem možnosti této techniky až do 20. 3. 2021 do počtu 100 kreseb. Pak jsem z důvodů přípravy výstavy objektů ve Zbrašovských aragonitových jeskyních skončil, ale stále se ke kresbě opakovaně vracím, když si ‚odskakuju‘ k tvorbě objektů a malbě,“ popisuje autor.

„Po cestě do Kambodže v roce 2022 jsem začal pracovat s čínskou tuší na rýžový papír. Ne ovšem klasicky, ale papír jsem různě skládal, roloval a namáčel do tuše a pak dokresloval – vznikaly tak rozpíjené jemné plochy a různá překvapení. Vedle kaligraficky koncipovaných námětů jsem se pohyboval většinou na poli abstrakce. Z tohoto období jsem vybral několik charakteristických kreseb reprezentující mé snahy o experimentální tvorbu. Chronologicky poslední, nicméně hlavní částí výstavy je soubor trhaných a stříhaných kreseb z roku 2023, které se staly příležitostí pro mého přítele Pavla Kotrlu,“ dodává Sošťák.

Pavel Kotrla se ke kresbám Libora Sošťáka vrátil na jaře roku 2024. „Bylo mi líto, že jsme je dosud nevyužili pro žádný projekt. Postupně se mi sedm vybraných, nakreslených mnou připravenými inkousty, stalo inspirací pro sedm trojverší vzniklých na jejich okraji. Tento provázaný celek, jsme pak poměrně rychle a s nadšením přetavili v drobný bibliofilský svazek, který nyní předkládáme veřejnosti. Snad je na něm aspoň z části patrný otisk radosti, se kterou vznikal,“ doplňuje Kotrla.

Synonymum krajina
Našim ženám (v tištěné verzi tato stránka obsahuje také vlepenou originální kresbu Libora Sošťáka)
Nad vším ticho
Nad vším ticho
Krajinu nepodezírám

 

Libor Sošťák a Pavel Kotrla

Libor Sošťák a Pavel Kotrla

Související