Pavel Kotrla: Stínový profil (2023)

ISBN 978-80-908127-7-2

Pavel Kotrla: Stínový profil (Bystřička: Klenov 2023)

Třetí sbírka básní Pavla Kotrly Stínový profil je syntézou sbírek předchozích. Plátno jitřivých představ, které bezohledně popíraly přítomnost, básník nyní bez lítosti vypnul do rámu pokročilejší zkušenosti, která ze dne na den neutěšeně přibývá. Zápas vedený s vlastním vědomím tváří v tvář odkouzlenému světu není rozhodnutý. Veškeré obavy z budoucnosti dosud klidně, téměř metodicky ubíjí dostředivá minulost. Ale čas postupuje a člověk trne. Poezie realismu, který už byl a podle všeho zase bude romantismem.

 

Pavel Kotrla
Pavel Kotrla

Pavel Kotrla
Narodil se 5. května 1974.
Vydal básnické knihy Prstem na sklo rybám (Malina, 2013) a Mírný severní (Klenov, 2019). Uveden v ročenkách Nejlepší české básně 20142020 a v antologii Krátká báseň. Od roku 1996 šéfredaktor časopisu Texty.
Žije na Bystřičce.

 

Pavel Kotrla // Stínový profil

Vydalo nakladatelství Pavel Kotrla – Klenov, Bystřička,
roku 2023 jako svou 18. publikaci
Redakce a foto autora Martin Lukáš
Ilustrace Nikola Haikerová
Sazba písmem Permian Serif
Vydání první, náklad 200 kusů
Tisk PROTISK s. r. o., České Budějovice
80 stran

Obálka knihy je vytištěna na papíru Favini Twill Grey, vnitřní blok na papíru Holmen Book.

Ohlasy