Jakub Chrobák: V krvavinách (2021)

ISBN 9978-80-908127-2-7

koupit

Pátá básnická sbírka Jakuba Chrobáka je v mnohém bilanční: na jedné straně, zejména v úvodní části, reflektuje to, co pro autora poezie a její psaní znamená, na straně druhé je i geografickým kotvením. Od Ostravy a jejího šrumu, přes cesty a azyly zejména v prostředí stále nehostinnějších hospod, a ž po spočinutí ve valašské krajině. Jak už je pro autora charakteristické, všechny tyto polohy mají svoji konkretizovanou tvář, takže vedle Ostravy najdeme Vsetín, ale i obec Lužná, a stejně tak otázka otcovství je řešena na konkrétních případech dětí Metoděje a Aničky.

Formálně je rozdělena na čtyři části a drží se spíše kratších básnických útvarů, v řadě případů psaných pravidelným veršem i rýmovaných. Časté jsou ale pouhé epizodní asonance či příklon k hospodskému, či obecně lidskému zaslechnutému hovoru. Ve sbírce V krvavinách se také stále zřetelněji ozývá i autorova víra, přesněji římské katolictví.

Jakub Chrobák: V krvavinách (2021)
Jakub Chrobák: V krvavinách (2021)

 

Jakub Chrobák
Jakub Chrobák

Jakub Chrobák (16. září 1974) vyučuje literaturu na Slezské univerzitě v Opavě. Žije v Lužné. Autor básnických sbírek Až dopiju, tak zaplatím (2003), Adresy (2010), Jak prázdné kolo, po ráfku (2014), Imrvére…. (2017).

Ohlasy