Portrét Charlotty Garrigue Masarykové v korespondenci Vsetíňanům a ve vzpomínkách (2021)

ISBN 978-80-908127-1-0

Korespondence Masarykových – především Charlotty Garrigue Masarykové – rodině Jarošků do Vsetína a vzpomínky členů rodiny Jarošků.

Ohlasy: