Zdeněk Volf: Z osrdcení (2024)

ISBN 978-80-909228-0-8

Doporučená cena knihy je 220 Kč

Zdeněk Volf: Z osrdcení (Bystřička: Klenov 2024)

Básnická sbírka Zdeňka Volfa Z osrdcení představuje zralého a nepředvádivého tvůrce. Každé ze slov zařazených do veršů sbírky se dotýká hodnot současného života, které vymezuje meziprostorem a mezičasem, tichem a povahou viny a možnostmi odpuštění. Mluvčí básní vědomě a s pokorou sleduje a v lyrických sekvencích zaznamenává vlastní/ člověku náležející hluboký prožitek, který přináší podněty pro radostný život. Sbírka představuje přirozené okamžiky lidského chování a nachází vzácnost bezprostřednosti, blízkosti a úcty. Sbírka se vrací k tradičním prostředkům a motivům lyriky, ale představuje je v soudobé podobě. Básně zachycují lyrikou zahuštěné fragmenty velkého formujícího příběhu, zlomky iniciace. Verše reprezentují soudobou povahu meditativní, spirituální (křesťanské) poezie a stávají se součástí linie lyrické tvorby mj. Bohumila Reynka, Jana Čepa, Rostislava Valuška.

 

Zdeněk Volf
(foto Martina Koubková)

 

Zdeněk Volf

(* 1957)

Pochází z Valašského Meziříčí, žije v Brně, pracoval jako inseminátor krav. Uveden v mnoha sbornících a antologiích (mj. v ročence Nejlepší české básně v letech 2012, 2014, 2017, 2018, 2019). Vydal básnické sbírky Řetězy a ptáci (1999), K svému (1999), Stahy (2003), A mrvě prsteny (2007), Až na poslední pohled (2013), Před modlitbou přiložím (2017), Žasl jsem od pily (2018), Boty, paznehty (2021), záznamy Srdcář (2008) a esej K individuaci krátké básně (2021). Spolupracuje s rozhlasem, publikuje recenze a eseje (Tvar, Kontexty, Protimluv), uspořádal antologie Chlévská lyrika (2010) a Krátká báseň (2020).

O autorovi:

ZDENĚK VOLF // Z OSRDCENÍ

Vydalo nakladatelství Pavel Kotrla — Klenov, Bystřička, roku 2024 jako svou 21. publikaci
Jazykové konzultace Antonín Petruželka
Ilustrace Inge Kosková, digitalizace kreseb Karel Poneš
Foto autora Martina Koubková
Sazba písmy Permian Sans a grafická úprava Pavel Kotrla
Vydání první, náklad 350 kusů
Tisk Tiskárna Protisk s. r. o., České Budějovice
96 stran

Obálka knihy je vytištěna na papíru Favini Twill Grey, vnitřní blok na papíru Holmen Book.