Stanislav Denk: Hlava vody (2022)

ISBN: 978-80-908127-5-8

koupit

Stanislav Denk: Hlava vody (2022)
Stanislav Denk: Hlava vody (2022)

 

Co je nahoře je i dole

Vysypávám solničku
na stůl
a sůl
si vtírám do očí.

Ve světě
jsou nás tisíce
kteří takto
vrací slzy stvořiteli.

Na počátku
byly
vody rozděleny.

 

Čas bez návratu

To zelené listí břečťanu
mi brání ve výhledu.
Z nebe jsou střepy
roztloukané větrem.
Zvuk k tomu přehrává
starý magneťák.
Ticho je na začátku
i na konci.

 

Řez

Prosvětlovat sad
řezem.
Staré jabloně už léta nerodí,
ale váhám.
Jako vděk za zelené listí
v proschlé koruně.

Ještě se drží stínu.

Ta jablka jsem sbíral
s malými syny.
Byl mošt i kořalka
schovaná na ženění.

 

Stanislav Denk

Stanislav Denk
Narodil se 1962 v Brně.
V občanském povolání učitel ve Velkém Týnci u Olomouce, kde žije a působí v místní správě. Vydal básnické sbírky Kámen mlýna (Host, 2008), Obruče vzduchu (Dybbuk, 2011) a Hrana ohně (Dybbuk, 2015). Uveden v ročence Nejlepší české básně 2011 (Host, 2012) a antologii Krátká báseň (Protimluv, 2020). Výbory jeho básní byly přeloženy do angličtiny, polštiny a srbštiny.

 

Stanislav Denk // Hlava vody
Vydalo nakladatelství Pavel Kotrla – Klenov, Bystřička, roku 2022 jako svou 16. publikaci
Redakce Jakub Chrobák
Výtvarný doprovod Miroslav Šnajdr
Foto autora, sazba písmy Permian Sans a Amazon Palafita a grafická úprava Pavel Kotrla
Vydání první, náklad 200 kusů
Tisk PROTISK s. r. o., České Budějovice
112 stran

 

Ohlasy:

  • Michal Jareš: Hlava vody. Týnecké listy. Roč. 32, 2022, č. 11, listopad, příl. Přesahy, s. 36.
  • Petra Mladějovská: Pod tou vrstvou další vrstva, Protimluv 1/2023, s. 69