Texty 86

Čekání na nové číslo Textů bylo tentokrát o něco delší. Ale zase je to číslo, které má dvojnásobný počet stran. Nemohli jsme přehlédnout významné životní jubileum, kterého se dožívá náš přítel, spoluzakladatel časopisu Texty a jejich první vydavatel Dalibor Malina. Nové číslo najdete ke stažení jako obvykle na stránkách časopisu http://casopis-texty.cz.

Přejeme příjemné počtení.

úvodník
Martin Lukáš: Kdo si to bude pamatovat

próza
Petr Měrka: × × ×
Marie Škrdlíková: Jak nenapsat průvodce se svou nejlepší kamarádkou

poezie
Yveta Shanfeldová: × × ×
Adam El Chaar: × × ×
Juraj Kuniak: × × ×
Roman Polách: × × ×
Michaela Horynová: × × ×
Petr Motýl: × × ×
Jakub Špaček: × × ×
Milan A. Suchánek: Černý kopec II.
Dalibor Malina: O čem to svědčí?
Peter Prokopec: × × ×

překlad
András Dósa: × × ×
Rajko Grlić: × × ×

recenze
Ondřej Hložek: Zaživa, zevnitř a dobrovolně (Timotej Mara. Fragmenty z Hostimilovy kroniky. Brno: Ears & Wind Records, 2020.)
Pavel Kotrla: Les útočištěm (Marek Baroš: Les. Praha: Prostor, 2021.)
Ondřej Hložek: Jsem tvá duševní děloha (Šrámek, Vladimír. Plná ústa hladová. Brno: Srdeční výdej, 2021.)

Daliborovi k osmdesátinám
Petr Hruška: Dalibor Malina
Jakub Chrobák: Splátka dluhu
Pavel Kotrla: Vánoční
Zdeněk Lysý: Inšálláh, vyšlo to!
Martin Lukáš: Prolegomena k cestě do kutloch
René Kočík: 80 slov
Ladislav Štěpánek: Dalibor Malina — cestovatel
Otto Miklík: × × ×
Libor Sošťák: Confessio
Jiří Hrabal: Základy domácí fyziky
Miroslav Machala: 3. prosinec 2007, Peloponés
Ondřej Hložek: Někde nahoře nade vším…
Robert Goláň: × × ×
Petr Měrka: × × ×
Jana Měrková: Písně

Můžete zanechat komentář: