Autor

Kdopak to tu má na svědomí?

Pavel Kotrla

Narodil jsem se 5. 5. 1974 ve Vsetíně. V letech 1992-1997 jsem vystudoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity literární vědu a češtinu. Od roku 1996 jsem šéfredaktorem literárního čtvrtletníku Texty, který v roce 1996 založili s Jiřím Hrabalem, Jakubem Chrobákem, René Kočíkem a Daliborem Malinou ve Vsetíně. Delší dobu v chodu jsem udržoval internetovou knihovničku rukopisů Scriptorium a literární katalog Potápěč. Recenze, překlady a vlastní tvorbu publikuji od roku 1995 v řadě periodik. V letech 2007-2013 byl redaktorem Aluze, revue pro literaturu, filozofii a jiné. Pravidelně jsem psával sloupky pro Tvar a Host. Jako spoluautor jsem se podílel na dvou vydáních Slovníku osobností kulturního a společenského života Valašska, hesly přispěl do Literárního slovníku severní Moravy a Slezska, studiemi do dvou svazků Valašsko – historie a kultura (2014, 2019). vydal jsem knihy z historie Bystřičky a básnické sbírky „Prstem na sklo rybám“ (2013) a „Mírný severní“ (2019). Básněmi jsem zastoupen v několika sbornících (např. Nejlepší české básně 2014 a 2020). A nerad bych opomenul své jednomužné nakladatelství Klenov.

Něco o mně nabízí např. v Regionální databáze nebo na Wikipedie nebo můj profil na LinkedIn.