Fotografie

Ze stavby valašské autostrády

Valašská autostráda

Tak tato fotka je jeden z důvodů, proč letos budu, tak jako ostatně v minulosti, opět volit zelené. Letos se tam třeba dostanou 🙂 Nejsem odpůrce nové valašské autostrády, ale trochu mi vadí její podoba, která by mohla více respektovat ráz krajiny a nezabírat tu nejkvalitnější hospodářskou půdu. Jsem na to již upozorňoval. Fotka je pořízená u rozcestí na Ratiboř za Jablůnkou.
Stejně tak mne zaráží budování továrních hal na nedalekých Bobrkách. Kdysi zde stával statek, kam se na robotu chodilo až z Růžďky a Bystřičky. Dnes už po zemědělství takřka žádná památka a jen ty rozrůstající se haly.
O našem vztahu k půdě ostatně svědčí i následující sken z aktuálního čísla časopisu Vesmír 4/2006 (kliknutím zvětšíte). Jako by s přibývajícím časem byla půda něco stále cizejšího a vzdálenějšího. Aspoň ty dvě poslední formulace na mne tak působí.

Půda v proměnách let