Mirkovi.

Sborník příspěvků k sedmdesátinám Miroslava Machaly

ISBN 978-80-905649-7-8

koupit

Kniha byly vydána u příležitosti životního jubilea sochaře Miroslava Machaly. Fotograf Robert Goláň mnohokrát provázel sochaře při nejrůznějších příležitostech – při práci, na cestách nebo při odpočinku. Vznikl tak unikátní soubor fotografií, které dokumentují pestré fasety Mirkova života. Výběr pro tuto publikaci doplnil Jakub Chrobák svými básněmi a přátelé rádi přidali své vzpomínky a vyznání.

Mirkovi. Sborník příspěvků k sedmdesátinám Miroslava Machaly
Mirkovi. Sborník příspěvků k sedmdesátinám Miroslava Machaly

Akademický sochař Miroslav Machala (* 9. 5. 1950) vystudoval vsetínské gymnázium a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru profesora Josefa Malejovského obor volné sochařství. V roce 1977 se vrátil na Valašsko a věnuje se volné plastice a restaurátorství. Vystavoval na řadě společných a samostatných výstav. V restaurátorské práci se autor mimo jiné podílel na kopii sochy sv. Bernarda na Karlově mostě v Praze, vytvořil řadu kopií barokních soch – sv. Jana Nepomuckého, sv. Michaela, sv. Ignáce z Loyoly, Panny Marie Immaculaty, sv. Floriana aj. Podílel se na obnově renesančních arkád zámku v Hustopečích nad Bečvou. Skulptura „Planetka Vsetín“ je realizována na základě sochařova úspěchu ve výběrovém řízení ve Vsetíně na umělecké dílo pro nově rekonstruované Dolní náměstí. Mezi nejnovější monumentální sochařské objekty v plenéru Vsetínských vrchů patří obelisk Meridián 18 a Kámen Slunovratů, obojí v katastru obce Růžďka. Komplementárním, hlubokým a trvalým zájmem sochaře je Platonův příběh o Atlantidě. O svých cestách a hledání bájné země napsal knihu Atlantida na dosah? (1999). Dosavadní Machalovo sochařské dílo zpracoval v knize Miroslav Machala a tichá řeč kamene (2010) Dalibor Malina.

Ohlasy