Ondřej Hložek: Slezský nonstop (2022)

ISBN: 978-80-908127-4-1

koupit

Ondřej Hložek: Slezský nonstop (2022)
Ondřej Hložek: Slezský nonstop (2022)
MASARYKOVA TŘÍDA 334/20
Jícen chodby
rozdrolený jako kus jílu
V díře po hasičáku
se každý den zelená
umělý filodendron
V teracovém schodu
zatlučený hřebík
Roky němé stěny
rozštěkal pes
Nahoře tušení nebe
otřískaným světlíkem
hrne se dešťová voda
Senzory cvakají
a nachytávají nás
při pohybu
Nikdo nezametá

 

 

Ondřej Hložek (foto Alžběta Luňáčková)
Ondřej Hložek (foto Alžběta Luňáčková)

Ondřej Hložek
Narodil se 17. 3. 1986 v Opavě.
Vydal několik básnických knih a knih pro děti, naposledy Půlnoční deník (Dobrý důvod, 2021) a Zlaténka (Klenov, 2020). Uveden v ročenkách Nejlepší české básně 2017 a 2018. Překládán. Jazykově, i z místa na místo.

Matěj Lipavský (12. května 1985, Praha)
Malíř a básník. Vystudoval AVU v Praze (atelier prof. J. Sopka a I. Korpaczeského a atelier prof. J. Zeithammla), je spoluautorem výtvarné části komixové novely CHYBA (volně dle románu Marka Šindelky). Vydal básnické sbírky Nika (2016) a Genciána (2021). Je také zastoupen v antologii Nejlepší české básně 2015. S Ondřejem Hložkem spolupracoval na vizuální podobě tří jeho sbírek, v nakladatelství Klenov na sbírce Mirčevovy oči.

Ediční poznámka
Texty sbírky vznikaly od jara do podzimu roku 2018.
Před knižním vydáním byly některé z nich publikovány v časopise A2 č. 13/2020, poté doznaly určitých změn.
Báseň s názvem Ať si je variací na báseň Petra Hrušky s názvem Pořádného tuňáka z básnické sbírky Darmata (Host, 2012, str. 7).
Báseň Marianum pojednává o prostoru tzv. Mariánského ústavu v Opavě z roku 1870 a o tamní kapli Božského srdce Páně. Byly zde internovány osoby s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením.
Báseň Ocúny je věnována opavskému botanikovi, skautovi, ochránci přírody a malíři Jiřímu Gillovi (nar. 1936).
Závěrečný verš básně Ty oči je přímým odkazem na básnickou sbírku Ivana Diviše Moje oči musely vidět (1991).
Název básně Todos Os Santos neboli Všech svatých odkazuje na stejnojmennou píseň portugalské darkmetalové skupiny Moonspell.
‑oh‑

Ohlasy