STAŘÍ DOBŘÍ: Alexandr Blok (XXXVI.)

Stín Alexandra Bloka bloudil mezi námi… Jak divné, že tomuto prastarému člověku a věčnému hledači, když zemřel, bylo jen čtyřicet jedna let

František Halas

(*1880 – †1921)

STÍN

My dva jsme chodívali kamsi tam –
po městech – v oknech bledí lidé byli.
Já kráčel vpředu, za mnou on, on sám,
vidoucí do hlubin a blízký cíli.

Já jsem se bál svých mimoděčných sil,
on řídil uhranuté kroky moje,
sem tam se někde chodec objevil
a tajně se chvěl, plný nepokoje.

Nás vídali po černých městech – tam,
kde bledí, smutní lidé v oknech byli:
Já kráčel vpředu, za mnou on, on sám,
podobný na mne. Ale – blízký cíli.

Z ruštiny přeložil Vojtěch Jestřáb

Můžete zanechat komentář: