STAŘÍ DOBŘÍ: Sandro Penna (XXXVIII.)

Verše tohoto básníka (1906 – 1977) patří k tomu nejlepšímu, co nabízí italská poezie minulého století.

VENKOVSKÝ HŘBITOV

Uprostřed radosti cvrčků
temné pochodně.

A nahoře hvězdy.

V mladém srdci
odpočatý vítr
slunečních
činů dne.

Ale jakási tíseň už kalí
smějící se oči
chlapci, jenž přišel
z radosti se mnou.

z italštiny přeložil Vladimír Mikeš
citováno podle antologie Šťastná setkání (Praha: Práce 1984)

Můžete zanechat komentář: