STAŘÍ DOBŘÍ: Dámaso Alonso (LXXX.)

Španělský básník, kritik, esejista (22. 10. 1988 – 25. 1. 1990). Podílel se na formování moderní španělské lyriky, přispěl k tomu i svým prozaickým převodem Gongórových Samot.

VÍTR V NOCI

Vítr je pes, co nemá pána
a nesmírnou noc olizuje.
Noc není k spánku uchystaná.
A člověk v snách myšlenku snuje.

A člověku ve spaní zdá se:
vítr je pes, co nemá pána,
u nohou s vytím si mu zased
a sny mu líže jeho tlama.

A hodiny se vlečou líně.

Noc není k spánku uchystaná:
ale teď pozor, dozorkyně!

přeložil Miloslav Uličný

Můžete zanechat komentář: