Dneska ve Zlíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Obec spisovatelů, Praha a České centrum PEN klubu Vás srdečně zvou na
Besedu se spisovateli
Účast přislíbili: Eva Kantůrková, Ivan Binar, Josef Holcman, Milan Hrabal, Zeno Kaprál, Pavel Kotrla, Jaroslav Kovanda a Leoš Slanina. Úvodní slovo Antonín Bajaja.

Pořad je součástí 10. mezinárodního setkání spisovatelů střední Evropy.

pátek 24. červena v 16.30, sálek hudebního oddělení

http://www.kfbz.cz/pozvanky.htm

Můžete zanechat komentář: