Aluze 2/2010

Aluze 2/2010Tak aspoň něco k tomu dnešnímu svátku. Nové číslo revue Aluze najdete na adrese http://aluze.cz

OBSAH ČÍSLA:

Poezie
Martin Stöhr: Konec sezony

Próza
Margaret Gibsonová – Zvládnout to

Rozhovor
Filip Mikuš: Umělecká konvence dnes působí skoro revolučně (Rozhovor s Milanem Knížákem)

Studie
Karel Komárek: Intertextualita v díle Jaroslava Durycha
J. Hillis Miller: Kritik jako hostitel
Meyer Howard Abrams: Anděl dekonstrukce
Wolfgang Müller-Funk: Rod jako narativní konstrukce identity
Recenze
Petr Mazanec: Jarní chodec (rec. Jiří Chocholoušek)
Antonín Bajaja: Na krásné modré Dřevnici (rec. Jakub Chrobák)
Jurij Andruchovyč – Andrej Stasiuk: Moje Evropa (rec. Tomáš Kubíček)
Jiří Trávníček (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém (rec. Roman Kanda)
Pavel Jiráček: Kognitivní interpretace českého verše v rytmických souvislostech metrické teorie Miroslava Červenky (rec. Petr Plecháč)
Radim Kopáč – Josef Schwarz: Zůstaňtež tudíž tajemstvím… (rec. Petr Matula)
Nelson Mandela: Dlouhá cesta za svobodou (rec. Jeroným Boháček)
Pierre Hadot: Závoj Isidin. Esej o dějinách ideje přírody (rec. Daniel Špelda)

Glosa
Jakub Stejskal: Depolitizovaná levice? – Kritika jedné kritiky

Archiválie
Petr Holman: Spíše osobní…

Můžete zanechat komentář: