Sborník ze soláňské konference už je také na světě

Sborník Soláň - současnost a perspektivy jeho rozvojeTakže slíbený sborník už má také fyzickou podobu. K dostání by měl být v Informačním centru Zvonice Soláň.

Obsah sborníku
Dalibor Malina: Soláň — zdroj umělecké inspirace a proměn malířského vidění skutečnosti
Jiljí Hartinger: Maloval jsem s Mistry
Jiří Kotásek: Historie a současnost Zvonice, galerie v přírodě na Soláni a Kyčerce
Milan Mazúr: Kompánkova majestátnosť v monumentálnych dielach
Věra Kovářů: Soláň, lidové umění, jeho tradice a současnost
Drahomíra Míčková: Leoš Janáček a Soláň
Jiří Langer: Geneze naší lidové architektury
Václav Michalička: Pálení dřevěného uhlí a výroba potaše na moravsko–slovenském pomezí
Rudolf Gerát, Jaroslav Velička: Vplyv krajiny a prírodných hodnôt na rozvoj turistiky medzi Slovenskom a Moravou
Milan Hřebíček: Výroba skla
Jiří Severin: Muzeum lidových pálenic se stálou expozicí ve Vlčnově
Miroslav Horák: Obchodní cesta do Uher
Helena Zemánková: Dřevěné kostely jako součást evropského kulturního dědictví
František Šulgan: Chráněná krajinná oblast Beskydy
Lukáš Spitzer: Valašské louky a pastviny
Miroslav Škrabal: Stromy, lesy a pralesy kolem Soláně

Můžete zanechat komentář: