STAŘÍ DOBŘÍ: Li Čching-čao (CXVIII.)

(1084 – 1151)

Na sklonku jara

Minulou noc jemný déšť,
   pak náhlý větru van.
Hluboký spánek. A přece od vína
   má hlava bolí dál.
Děvče zdvíhá okenní závěsy:
   – A pivoňky?
– Jsou stejné jako dřív.
– Cožpak nevidíš,
cožpak nevidíš,
že dávno přišly dny,
   kdy zeleň je temnější
   a červeň bledne již?

Přeložil Ferdinand Stočes

Odkazy:
http://www.literarky.cz/?p=archiv&text=363
http://www.sweb.cz/svjet/basne40.html

Můžete zanechat komentář: