STAŘÍ DOBŘÍ: Jan Kollár (IC.)

Trochu opravdové klasiky.

Mnoho tisíc roků různé boje
Mátly mysel světu celému,
Starý čas lál času novému,
Nový se smál z předků chyb a kroje;

Sever pravdu, východ krásy svoje,
Nadverhoval jeden druhému,
Země proti nebi svatému,
Nebe vedlo proti zemi zbroje:

Dary v lidstvu křivou měly míru,
Té chut, smysel a vtip milostný,
Této straně daly cit a víru;

Aby sváry živlů uspokojil,
V tomto tvoru, smírce lítostný,
Dary světů všech a časů spojil.

STAŘÍ DOBŘÍ: Paavo Haavikko (XCVIII.)

Finský básník, dramatik, prozaik (* 1931).

* * *
Vyrůstal jsem v domě, kolem byla tráva sluncem spálená.
Vítr a stíny kráčely
v mřížích, mříže křížem hladil
déšť a vítr,
na mé straně mříží nežili svišti,
ani zajíci, vyrůstal jsem v domě, kolem byla tráva sluncem spálená,
a deště, černé pláště dešťů,
pláč smutných panen,
odlévači svic, (vítr a stíny v mřížích),
přicházely. A odchod, a ne snadný odchod:
kdopak si přeje se narodit.

přeložil Jan Čermák

STAŘÍ DOBŘÍ: Andrzej Piotrowski (XCI.)

Tak tady si nejsem jist. Následující báseň mám z dávného Hostu do domu 3/1970. O autorovi jsem nemohl nic bližšího najít, ale předpokládám, že jméno Andrzej Piotrowski je totožné se jménem Andrzej Czcibor-Piotrowski. Tento bohemista (* 1931) , který překládá i ze slovenštiny a angličtiny, publikoval devět svazků poezie a prózy. Pokud se mýlím, budu rád, když mne upozorníte.

Umývačky mrtvých

Naposled břitva na čelisti
v šumu pěny ostrá
čerň stéká po tvářích
a stydne chladem

Jejich ruce spočinou na tváři
omývají tělo
kostnaté
tklivě klouzají po holeních
výš
  na břicho
na vpadlé maso

Přijdou do vlasů
než v černi
a
v běli
ležet bude v hoblinách a fáborech
v zamyšlených prknech

Vtisknuvše do prstů
smuteční šňůru modliteb
odběhnou
  v šátcích
  s umyvadlem
  a
  s vědrem
ty které přišly
aby ten který odešel
do země vešel
čist – prost smrtelných potů

přeložil Lubomír Nakládal

Dneska ve Zlíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Obec spisovatelů, Praha a České centrum PEN klubu Vás srdečně zvou na
Besedu se spisovateli
Účast přislíbili: Eva Kantůrková, Ivan Binar, Josef Holcman, Milan Hrabal, Zeno Kaprál, Pavel Kotrla, Jaroslav Kovanda a Leoš Slanina. Úvodní slovo Antonín Bajaja.

Pořad je součástí 10. mezinárodního setkání spisovatelů střední Evropy.

pátek 24. červena v 16.30, sálek hudebního oddělení

http://www.kfbz.cz/pozvanky.htm

Časopisecká hlídka na konci června: diskuze

Pochlapili se tentokrát chlapci v redakcích Hosta a Tvaru svými předprázdninovými čísly. Doporučuji ke koupi oba zmíněné. Host pro jeho velmi otevřený a rozsáhlý blok věnovaný literatuře v období normalizace, Tvar pak pro Anketu o starší spisovatelské generaci. Ta je uvedena z úryvkem pamětí Jiřího Karáska ze Lvovic, ve kterém zachycuje slavnou výměnu facek mezi Arnoštem Procházkou a Jaroslavem Kvapilem. Shrnutí ankety již svým názvem Facka, která kdysi rozdělovala generaci, se nekoná vypovídá o již jen o našem vlažném vztahu k literatuře. Ale emoce se čas od času ještě ozvou.