Ještě k setkání v Růžďce

image

Nejprve jsem si myslel, že mne napadne něco nového, ale pak jsem si vzpomněl, že už jsme (s Martinem Škabrahou a Karlem Hurtou) o tom psali. Takže proč se opakovat.

Valašsko se již v době Třicetileté války zapsalo do širšího povědomí svou protikatolickou orientací. Platilo to především o určitých oblastech regionu, mezi které patřila i obec Růžďka. K ní Bystřička, co do církevní správy, náležela a náleží. Nejzajímavější kapitolou dějin obce do roku 1908 (kdy se začíná se stavbou přehrady) jsou bezesporu události kolem vyhlášení falešného „Tolerančního patentu” z roku 1777, které se sice odehrávaly v Růžďce, ale kterých se účastnili i Bystřičané.
Bývalí jezuité Jan Kořistka a Petr Jiříček, ve snaze zjistit, kolik je na Valašsku tajných evangelíků (jejichž existence byla veřejným tajemstvím), rozhlásili, že podle (jimi smyšleného) patentu Marie Terezie se každý může přihlásit k libovolnému náboženství. Výsledek byl šokující, neboť mnohdy se přihlásily k evangelictví celé obce. Stát reagoval vysláním vyšetřující komise a vojenských oddílů. Byli zatýkáni evangeličtí vůdci a kazatelé.
V Růžďce došlo přímo k fyzickému střetu, kdy občané v noci z 8. na 9. června přispěchali na pomoc zatýkanému kazateli Pavlu Hořanskému; když se odmítli rozejít, byla zahájena střelba, jejíž obětí se stali 3 muži a těhotná žena. Hořanský byl odvlečen do Sedmihradska, kde zemřel. (Na místě tuto tragédii připomíná pomník z roku 1927.) Navzdory tomuto konfliktu tajná shromáždění pokračovala, i přes to, že do všech protestantských vsí bylo nastěhováno vojsko. V celé kampani se jako předseda vládní vyšetřovací komise výrazně angažoval pozdější litoměřický biskup Jan Leopold Hay, který příčinu krize spatřoval ve špatném stavu duchovní správy. Napjatá situace nakonec vyústila vydáním Tolerančního patentu Josefa II. v říjnu 1781, přičemž události v Růžďce byly jedním z nejvýraznějších podnětů k tomuto aktu. Ani po něm se však nedalo mluvit o plné rovnocennosti protestantů s katolíky, kteří měli „velikú právnost”, jak vzpomínal po letech jeden starý evangelík. Jisté uvolnění nastalo až po „prajskej” válce (1866).

Pokud někoho zmíněné historické událostí zajímají, tak může navštívit i následující stránku http://www.bystricka.cz/nabozenske_pomery.html

image

Můžete zanechat komentář: