Kdo je autorem následujících veršů? (17)

Minulá hádanka byla zodpovězena. Je čas na další. Otázka je stále stejná: Kdo je autorem následujích veršů?

Nářek nad mrtvým

ombula
take
bity
solunkola
tabla tokta tokta takabla
taka tak
Babula m´balam
tak tru-hý
vo-um

biba bimbl
o kla ó aúv
kla ó aúva
la-aúma
o kla ó hý
la ó aúma
klinga – ó – e – aúva
ome ó-aúva
klinga inga Mao-Aúva
omba dyj omuff pomo-aúva
tru-hý
tro-u-hý o-a-o-hý
mo-aúva
gomum guma cangaga gago blagaga
scagaglugi m ba-ó-aúma
scaga scago
scaga la m´blama
pšigi pšigo
pšigi pšigi
pšiggo pšiggo
goggo goggo
ogoggo
a-ó-aúma

5 názorů na “Kdo je autorem následujících veršů? (17)”

Můžete zanechat komentář: