Jsme překládáni?

Díky statistice mé domény (pátral po návštěvnících stránky překladatelského tábora) jsem zjistil, že někteří přicházejí z jednoho fóra Totemu. Diskutuje se zde o tom, zda jsou čeští autoři známí ve světě, nebo ne.
Závěry polemiky sice vyznívají zatím tak trochu do prázdna, ale za přečtení stojí. Kupodivu nikde se v ní však neobjevuje odkaz na Cento Magazine, který přináší aktuální překlady z české literatury do angličtiny, ani na server CESLIT.org, který mapuje středoevropské a slovanské literatury obecně.
Nejsem skeptikem, naše malá literatura je překládána adekvátně svému významu.
Váš názor?

Můžete zanechat komentář: