STAŘÍ DOBŘÍ: Henri Michaux (LIX.)

Na přídi

Na vysoké přídi, jež protíná kterési nehybné moře,
se tyčí bytost nachýlená kupředu

Šikmo míjejí jiné přídě
S postavou podobně nachýlenou

Přístav nikde. Přístavy neznámy.

Občas některé znamení z přídě na příď,
jež se pak přiblíží.

Můžete zanechat komentář: