STAŘÍ DOBŘÍ: Konstantinos Kavafis (LXV.)

Novořecký básník (1863 – 1933) stojící u zrodu moderní řecké poezie.

V očekávání barbarů

Na co čekáte shromáždění na náměstí?

Barbaři mají dnes přijít.

Proč taková nečinnost v senátě?
Jak to, že senátoři zasedají a nevydávají zákony?

Protože dneska barbaři přijdou.
Tak jaké zákony by senátoři chystali?
Jakmile barbaři přijdou, sami budou zákony dávat.

Proč vstal náš císař tak časně ráno
a zasedl ve městě před hlavní branou
na trůn, slavnostně, s korunou na hlavě?

Protože dneska barbaři přijdou.
A císař čeká, aby přijal
jejich vojevůdce. Dokonce chystá se
předat mu pergamen. Jsou na něm
vepsána veliká jména a velké tituly.

Proč naši dva konzulové a prétoři
přišli dnes v rudých tógách bohatě vyšívaných?
Proč mají na rukou náramky s tolika ametysty
a prsteny s jasnými, třpytnými smaragdy?
Proč drží dnes v rukou vzácné hole
nádherně tepané stříbrem a zlatem?

Protože dneska barbaři přijdou.

A takové věci barbary oslňují.

Proč nepřicházejí důstojní rétoři jako obvykle
deklamovat řeči, povědět své?

Protože dneska barbaři přijdou:
a nudí se při krásných frázích a projevech.

Proč zavlál tak náhle ten neklid
a zmatek? (Jak zvážněly tváře.)
Proč se prázdní tak rychle ulice a náměstí
a všichni se zadumaně vracejí domů?

Protože nadešla noc a barbaři nepřišli.
A někteří lidé přišli od hranic
a řekli, že už nejsou barbaři.

A teď, co bude z nás, bez barbarů?
Ti lidé, to bylo jakési řešení.

Přeložili Adolf a Helena Kroupovi

Můžete zanechat komentář: