STAŘÍ DOBŘÍ: George Herbert (LXXVIII.)

Anglický básník (3. 4. 1593 – 1. 3. 1633)
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Herbert

VELIKONOCE

Vzhůru, mé srdce: Pan dnes z mrtvých vstal;
nuž, chval Jej, chval!
On vzal tě za ruku: ty také již
s ním stoupat smíš;
a jako jeho smrt v prach vyprahla tě,
tak jeho život dá ti dozrát v zlatě.

Vzbuď se, má loutno: hlas tvůj líbezný
ať dobře zní!
Kříž všemu dřevu jeho jménem teď
dal zazvučet;
napjaté šlachy naučily struny,
jak správně oslavit den divuplný.

Kéž, srdce s loutnou, síly spojíte
dnes k písni té;
a ježto každá píseň nábožná
tři hlasy má,
blažený duch nechť vstoupí v nápěv sladký
a opraví tak vaše nedostatky.

Tvou cestu květy pokryl jsem,
snítkami kvetoucími;
a Ty jsi povstal s rozbřeskem,
své dary nechal jsi mi.

Když slunce lije jitřní třpyt
a vůni po azuru,
marně by chtělo soupeřit
s Tvou strmou cestou vzhůru.

Ač mnoho sluncí svítí nám,
kolik je dní jak dnešní?
Řekneš-li tři sta, je to klam;
jeden; a den je věčný.

Přeložil Jiří Pelán

Můžete zanechat komentář: