Aluze 1/2005

Tak nečekaně, oproti zvyklostem s předstihem klube se na svět první letošní číslo olomoucké revue 😉 Tak aspoň obsah.

Příloha CD – autorské čtení
Vít Slíva

Poezie

Nikki Giovanniová: Cukrová vata za deštivého dne

Próza

Miloš Urban: Santiniho jazyk
– úryvek z románu

Kate Chopinová: Radost, která zabíjí
– úvod Karly Šimčíkové

Současná jižanská literatura

Marcel Arbeit: Harry Crews – zlý muž jižanské literatury

Harry Crews: Dětstv

Vzpomínky

Roman S. Ingarden: Život Romana Ingardena v toruňském období (1921-1926) (3. část)

Rozhovor

Wolfgang Iser: Užití fikce v generativní a literární antropologii
– rozhovor vedl Richard van Oort

Výtvarná příloha

Tomáš Kopřiva: Linoryty

Studie

Jitka Cardová: Dle světa nesuďte ho, ani dle srdce svého. Dle vlastních tajemství nesuďte ho

Käte Hamburgerová: Fikční vyprávění a jeho příznaky
– úvod Jana Schneidera

Oldřich Vágner: Světy logiky a naratologie
– úvod k seriálu

Jaroslav Peregrin: Možné světy v logice

Saul A. Kripke: Sémantické úvahy o modální logice
– úvod Petra Hromka

Ruth Ronenová: Možné světy v literární teorii: hra interdisciplinarity

Recenze

Jan Jandourek: Vražda je krásná
(rec. Lukáš Foldyna)

Martin Fahrner: Steiner aneb Co jsme dělali

Martin Fahrner: Pošetilost doktora vinnetouologie
(rec. Jakub Grombíř)

Petr Hrbáč: Kosti, maso, tekutiny
(rec. Petr Stojan)

Norbert Žilka: Ultra porno grafikon
(rec. Miroslav Kotásek)

Oldřich Klobas: Alois Musil zvaný Músa ar Rueili
(rec. Petr Hora)

Radovan Zejda: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka
(rec. Petr Hora)

Josef Vojvodík: Od estetismu k eschatonu
(rec. Petr Holman)

Ruth Ronen: Representing the Real
(rec. Bohumil Fořt)

George Lakoff — Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme
(rec. Marek Tomeček)

Mark Turner: Literární mysl. O původu myšlení a jazyka
(rec. Ondřej Sládek)

Ulrich Beck: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně
(rec. Břetislav Horyna)

Darrell Wheeler: Davidson
(rec. Tomáš Marvan)

Wolfgang Röd: Novověká filosofie II. Od Newtona po Rousseaua
(rec. Daniel Špelda)

Glosář

Břetislav Horyna: Zrušme němčinu, je falešná!

Archiválie

Jakub Deml: „Marii Bačákové v Třešti pozdravení“
– úvod Petra Holmana

1 názor na “Aluze 1/2005”

Můžete zanechat komentář: