STAŘÍ DOBŘÍ: Wallace Stevens (CXIX.)

Americký básník (1879 – 1955)

Dům tichý byl, a klidný svět

Dům tichý byl, a klidný svět.
A čtenář stal se knihu; letní noc

byla jak živá bytost oné knihy.
Dům tichý byl, a klidný svět.

Jak kniha nebyla by, slova se tu vznáší,
je tu však čtenář, skloněn nad stránkou,

sklání se úsilím – a po tom nejvíc toužil –
změnil se v učence, jemuž je pravda kniha,

jemuž i letní noc je přesnou myšlenkou.
Dům tichý byl, poněvadž musel být.

To ticho tvoří význam a je částí ducha:
jím dokonalost vejde ke stránce.

Svět klidný byl. V něm pravda, v klidném světě,
jež nemá žádný jiný význam,

sama je klid, sama je noc a léto,
je pozdním čtenářem nad četbou skloněným.

přeložil Tomáš Vrba

Můžete zanechat komentář: