Právě jsme vydali: Aluze 3/2008

Aluze 3/2008Právě jsme vydali (byť s drobným skluzem) nové číslo Aluze, které naleznete na adrese revue http://aluze.cz
Přejeme pěkné počtení.

Obsah čísla Aluze 3/2008:

Audio-povídka
Václav Chochola: Malá malá

Poezie
Milan Děžinský: Tajný život

Próza
Alan Paton: Sponono

Rozhovor
Milan Orálek: Rozhovor s Otakarem Hulcem
Rozhovor Davida Brodwella s Jakobem Isakem Nielsenem: Bordwell o Bordwellovi

Studie
Hayden White: Z „Úvodu“ k Metahistorii
Denis Ciporanov: Historická definice umění. Komentář k teorii Jerrolda Levinsona
Jerrold Levinson: Definovat umění historicky
Morris Halle a Samuel Jay Keyser: Teorie metra
Petr Plecháč: Česká versifikace a generativní metrika

Recenze
Michal Sýkora: Vize řádu světa v moderní próze. Román a „světový názor“. (rec. Lukáš Borovička)
Maurice Blanchot: Lautréamont a Sade. (rec. Miroslav Kotásek)
Alberto Manguel: Čtení obrazů. O čem přemýšlíme, když se díváme na umění? (rec. Roman Kanda)
Michal Stefański: Czeska krytyka katolicka lat 1918–1938. (rec. Petr Hora)
Jana Ratajová – Lucie Storchová (ed.): Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. (rec. Daniel Soukup)
Marek Hrubec (ed.): Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. (rec. Radim Brázda)
Vladimír Urbánek: Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu. (rec. Daniel Špelda)

Glosy
Dušan Kořený-Pöllich: Etnofuturismus – návrat mýtu?

Archiválie
Břetislav Horyna: Kdo vyje s vlky čili Filozofie postranních myšlenek (komentář)
Oswald Spengler: Zánik západu

Můžete zanechat komentář: