Z čtenářského deníku: Bůh – můj bližní

Bůh – můj bližníDnes žádná próza, poezie, ani časopisy. Byť ani tyto knihy jsem v poslední době nezanedbával. Na rovinu přiznávám, že kdybych knihu Bůh – můj bližní (vydal Mlýn) nedostal od jejího překladatele Martina Féra, jinak faráře našeho evangelického sboru a mého kamaráda, byla by pravděpodobnost, že po ní sáhnu celkem malá. Takto se konalo příjemné překvapení. Tyto základy evangelického katechismu jsou napsány a podány ve velmi moderním a srozumitelném duchu. Tak nějak jsem si při jejich čtení uvědomoval, že byly opravdu napsány někde jinde než u nás a že vychází i z jiných kulturních tradic. Bez uzardění mohu doporučit všem zájemcům o základní otázky víry, ať věřícím či nevěřícím.

A byť s výše uvedenou knihou souvisí následující jen okrajově, zainteresovaným doporučuji k četbě články Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven? a Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven? – podruhé.

Že by určitá snaha o návrat ke kořenům a konfrontace obrodného procesu zdola a tradicionalismu shora?

Můžete zanechat komentář: