KHM 200

Obec spisovatelů má nové stránky. Zcela jistě změna k lepšímu, nelze než přivítat. Navíc odkazují na další nové stránky, které jsou věnovány
oslavám dvoustého výročí narození básníka K. H. Máchy: Rok Karla Hynka Máchy 2010.

Rok Karla Hynka Máchy 2010

Tak aspoň jedna malá ukázka z díla

MARINKA – INTERMEZZO

Temná noci! jasná noci!
Obé k želu mne budíte.
Temná noc mne v hloubi tiskne,
jasná noc mě vzhůru vábí;
temné hlubiny se hrozím,
ach! a k světlu nelze jíti.
Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši!
K vám já toužím tam světla ve říši,
ach, a jen země je má!
Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši!
K vám budu toužiti světla ve říši,
ach, a jen země bude má!

KHM dříve zde na blogu:
STAŘÍ DOBŘÍ: Karel Hynek Mácha (XV.)
Mácha

1 názor na “KHM 200”

Můžete zanechat komentář: