Aluze v současné podobě letos končí

Takže slovy šéfredaktora Jirky Hrabala:
ALUZE LETOŠNÍM ROKEM KONČÍ
…alespoň v podobě, v jaké jste ji znali. Filozofická fakulta UP v Olomouci pro nedostatek financí Aluzi v příštím roce není schopna podporovat, ke svým prioritám ji neřadí. Bohužel bez podpory domovské instituce vydávání revue v současné podobě není možné. V nejbližší době se však ještě na našich stránkách dočkáte č. 2/2010 a do konce roku i č. 3/2010. V jaké podobě bude Aluze vycházet dál se rozhodneme do konce roku.
http://aluze.cz

Můžete zanechat komentář: