Čtenář časopisů: Východní Morava

časopis Východní MoravaNový časopis potěší takřka vždycky, zvláště pokud se dá nulté číslo získat zdarma. Ale celý týden na něj ne a ne narazit. Až včera. Absolvoval jsem tedy před pravidelným pátečním posezením U Magistra cestu mrazem do vsetínského státního archivu pro výtisk Východní Moravy, nového historického časopisu s podtitulem Dějiny – lidé – krajina. (Vzhledem k předpokládané roční periodicitě se jedná spíš o sborník.) Vydává Moravský zemský archiv v Brně společně s archivy v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně, Zlíně. Moderní a přehlednou grafickou tvář dal časopisu Zdeněk Macháček (mj. revue Prostor Zlín, pokud se nepletu) a více než dvě stě stran přináší dost zajímavých příspěvků, např. třeba studie Zdeňka Pokludy Zapsáno v listinách – poznámky k počátkům obcí na východní Moravě, některé obce překvapila studie Tomáše Borovského věnovaná založení vizovického kláštera. Z bohatého obrazového materiálu stojí za zmínku např. fotografie Josefa Sudka nebo faksimilie zakládací listiny firmy Baťa. Prostě dost čtení. Číslo vyšlo v realistickém nákladu 600 ks a je k dostání ve výše uvedených archivech. Odpovědným redaktorem časopisu je David Valůšek, ředitel zlínského archivu.
David Valůšek

Můžete zanechat komentář: