Ze sobotního křtu Pařížského skicáku

Libor Sošťák

Mramorový sál byl plný. Liborovu výstavu doporučuji. Křest jsme snad zvládli 🙂

One thought on “Ze sobotního křtu Pařížského skicáku

Leave a Reply