Dva ohlasy na sbírku Slezský nonstop Ondřeje Hložka

Dvě recenze na sbírku Ondřeje Hložka Slezský nonstop vydanou v mém jednomužném Klenově.

  • EL CHAAR, Adam: Takhle se vzepnu v rukou a poletím. Tvar. Roč. 33, 2022, č. 15, 22. 9., s. 21.
  • JAREŠ, Michal: Kousky chlapského světa. Týnecké listy. Roč. 32, 2022, č. 7, červenec, příl. Přesahy, s. 41.

Můžete zanechat komentář: