Psí víno 25

Tak tu máme v pořadí už druhé číslo v pořadí, které není věnováno pouze poezii, ale také próze, divadlu a dalším příbuzným aktivitám.
Zlín má možná jedinečnou příležitost, aby zde fungovala vlastní literární revue. Ale celek je to zatím takový neslaný, nemastný. Redakce Psího vína zatím spíš hledá pevnější kontury nového obsahu a směřování. Nejvíc jsem byl spokojen s recenzní částí časopisu. To může být do jisté míry dáno mou osobní deformací. Ale i tak se dá v čísle narazit na zajímavé příspěvky a jména (Bohumil Nuska, Jaroslav Rudiš). Za stále skvělou cenu 30 Kč.

Můžete zanechat komentář: