STAŘÍ DOBŘÍ: Neznámý korejský mistr (XXIII.)

Vím přinejmenším ještě o jednom milovníku staré korejské poezie (MJ). Výbor Chrysantémy, který přeložil Oldřich Vyhlídal patří k tomu nejlepšímu z dědictví světové poezie. Verše jsou psány ve formě sidžo, v korejském trojverší, které se do češtiny převádí jako šestiverší.

***
Vypil jsem… ach, nevím kolik vína,
šel a usnul někde na horách.

Kdo by mne tu mohl vzbudit… ách,
duchnou nebe, shlavcem je mi hlína.

Vichr přihnal drobný déšť –  a sen,
byl-li tu, je ten-tam-ten-tam-ten…

Přeložil Oldřich Vyhlídal za jazykové spolupráce Nam Di Goka

Můžete zanechat komentář: